پلت فرم های معاملاتی

ابزار های مالی

تلفن ثابت دفتر: 07132245434

دانستنی های کلیدی درباره بازار ابزارهای مالی نوین فرابورس

بازار ابزارهای مالی نوین فرابورس یکی از بازارهای زیرمجموعه شرکت فرابورس ایران است که امکان معامله ابزارهای مالی مورد تأیید شورای عالی بورس شامل؛ اوراق مشارکت، گواهی سرمایه‌گذاری، گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری و انواع صکوک در آن فراهم شده است.

به گزارش آگاه پرس، بورس به زبان ساده بازاری برای معامله سهام شرکت‌هاست اما با رشد فعالیت‌های اقتصادی در جهان، بورس نیز گسترش و پیچیدگی فراوانی یافته به صورتی که اکنون به بازارهای دیگری همچون فرابورس نیاز است تا برخی انواع اوراق بهادار دیگر نیز در آنها امکان معامله پیدا کنند.

فلسفه تأسیس بازار ابزارهای مالی نوین فرابورس، ایجاد امکانات بیشتر و متنوع‌تر برای تأمین مالی شرکت ها و دولت ها و همچنین فرصت های جدید برای سرمایه گذاران است تا بر ابزار های مالی ابزار های مالی اساس ریسک پذیری و دانش مالی خود به معامله و سرمایه گذاری روی انواع اوراق بهادار در یک بازار شفاف و قانونمند بپردازند.

این ابزارها می‌تواند بر حسب تصمیم شورای عالی بورس در سازمان بورس اوراق بهادار تهران به ثبت رسیده باشد یا بنا به تشخیص این شورا نیازی به ثبت آنها در سازمان بورس نباشد اما در هر دو صورت با تأیید شورای عالی بورس هر ابزار نوین مالی، قابلیت معامله در فرابورس را پیدا می کند.

در ادامه دو نکته مهم و کلیدی درباره این بازار که سرمایه‌گذاران باید از آن آگاهی داشته باشند را مرور می‌کنیم.

شروط پذیرش در بازار ابزارهای نوین فرابورس

در حال حاضر ابزارهای پذیرفته‌شده در بازار ابزارهای نوین فرابورس شامل؛ اوراق مشارکت، گواهی سرمایه‌گذاری، گواهی‌های سپردۀ سرمایه‌گذاری و انواع صکوک است.

شروط پذیرش «اوراق مشارکت» و «صکوک» ابزار های مالی در بازار ابزارهای نوین فرابورس

شروط پذیرش تمام ابزارهای نوین در فرابورس تقریبا مشابه است. به عنوان مثال اوراق مشارکت شرکت ها و سازمان های بخش خصوصی برای پذیرش در بازار ابزارهای نوین فرابورس باید با نام باشد یا در صورت بی نام بودن مصوبه هیئت مدیرۀ فرابورس برای معامله آنها اخذ شود.

ارزش این اوراق باید حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد، دارای سررسید بیش از یک‌سال باشد و حداقل یک بازارگردان داشته باشد.

این شروط برای پذیرش انواع صکوک نیز وجود دارد. اصطلاح صکوک از واژه عربی صک به معنای چک، نوشته بدهکار، سفته و قبض بدهی به دست آمده و می‌توان آن را اوراق قرضه اسلامی نامید.

اوراق مشارکت منتشره توسط دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها نیز برای پذیرش در فرابورس باید با نام باشد یا براساس رویه‌ی اجرایی مصوب هیئت مدیره‌ی فرابورس، امکان معامله‌ی آنها در سامانه‌ی معاملاتی وجود داشته باشد. ضمنا در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید آن باقی مانده باشد و نهایتا این که بعد از پذیرش، معاملات ابزار های مالی دست دوم آنها منحصراً از طریق این بازار انجام شود.

شروط پذیرش «گواهی سرمایه گذاری»ابزار های مالی در بازار ابزارهای نوین فرابورس

گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به شرط ثبت در سازمان بورس و حداقل سرمایه ۵۰ میلیارد ریالی و با نام بودن و گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های زمین و ساختمان نیز با همین شروط و این تفاوت که حداقل سرمایه‌ی این صندوق‌ها باید ۱۰۰ میلیارد ریال باشد، در بازار اول فرابورس مورد پذیرش قرار می‌گیرند:

شروط پذیرش گواهی‌های سپرده سرمایه‌گذاری

گواهی‌های سپرده‌ی سرمایه‌گذاری با شرایط زیر در بازار ابزارهای مالی نوین مورد پذیرش قرار می‌گیرند:

  1. با نام باشند یا براساس رویۀ اجرایی مصوب هیئت مدیرۀ فرابورس، امکان معاملۀ آنها در سامانۀ معاملاتی وجود داشته باشد.
  2. مبلغ اوراق صادره حداقل ۱۰۰ میلیارد ریال باشد.
  3. در زمان پذیرش، حداقل ۶ ماه تا سررسید گواهی‌ها باقی مانده باشد.
  4. پرداخت اصل و سود علی‌الحساب گواهی‌ها توسط بانک عامل تعهد و تضمین ابزار های مالی شده باشد.
  5. بعد از پذیرش، معاملات دست دوم گواهی‌ها منحصراً از طریق فرابورس انجام شود.
  6. گواهی‌ها با رعایت مقررات دستورالعمل اجرایی انتشار گواهی سپردۀ سرمایه‌گذاری، توسط بانک عامل صادر شده باشد.

مزیت ها و کمبودهای بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس

مزیت کلیدی بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس این است که این بازار امکان تأمین مالی را به صورت گسترده تری در اختیار شرکت‌هایی که پذیرش آنها در بورس به دلیل ضوابط و مقررات خاص این سازمان با موانعی روبرو است، فراهم می‌کند.

از سوی دیگر همان طور که پیشتر ذکر شد بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس فرصت های گسترده‌تر و متنوع‌تری برای سرمایه‌گذاران ایجاد می کند تا بر اساس شرایط مالی، ریسک پذیری و دانش و تخصص مالی خود در این بازار به سرمایه گذاری و معامله مبادرت کنند.

بر اساس اظهارات کارشناسان بازار سرمایه، کمبودی که اکنون در این بازار به چشم می خورد کم شمار بودن ابزارهای نوین مالی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس است. به اعتقاد کارشناسان این بازار می تواند میزبان ابزارهای نوین دیگری متناسب با حجم فعالیت شرکت‌ها و سازمان های مختلف و همچنین بر اساس نیازهای تامین مالی دولت و سازمان‌هایی همچون شهرداری‌ها باشد.

ابزارهای مالی انتفاعی

ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری بر اساس “اوراق صکوک” متنوع، به این شرح است که اصولااستفاده از لفظ صکوک جهت ابزارهای مالی اسلامی نخستین بار در سال ۲۰۰۲ در جلسه فقهی بانک توسعه اسلامی پیشنهاد شد.

بعد از آن بود که سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی اقدام به معرفی انواع صکوک و ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری کرد؛ در زیر به اوراق مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات پرداخته می شود.

ابزارهای مالی انتفاعی با سود انتظاری بر اساس “اوراق صکوک” متنوع

💢انواع اوراق صکوک رابشناسید؛

سندی است گویای مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از یک دارایی حقیقی که متعلق به دولت، شرکت‏ های تعاونی یا خصوصی است تا سررسید اوراق،

صاحب اوراق مشارکت در تغییر قیمت دارایی سهیم می شود.

سندی‌ است گویای مالکیت دارندگان آن به طوری ‌که ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع آوری کرده و به عنوان مضاربه در اختیار

بانی قرار می دهد، بانی در فعالیت اقتصادی سودآور «بازرگانی» به کار می گیرد. در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت

هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می کند.

سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر زمین یا زمین های زراعی یا دیگر نهادهای تولیدی زراعی معین است که به قرارداد مزارعه برای کشت و زرع در اختیار

عامل مزارعه گذاشته شده است.

سند مالکیت مشاع دارندگان اوراق بر باغ یا باغ های مثمر یا دیگر نهادهای تولیدی باغی معین است که به قرارداد مساقات برای باغداری در اختیار عامل

قرارداد مساقات گذاشته شده است.

صدور صورت حساب

✅ اطلاعات مالی / حسابداری ، حسابرسی

🔰 دارایی های ثابت در رابطه با محاسبه استهلاک به چهار دسته تقسیم می شوند :

🔸۱ . دارایی در جریان ساخت، که برای آن استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

🔸۲ . دارایی که خریده ایم ولی هنوز استفاده نشده و بهره برداری ازآن شروع نشده است ، برای این مورد هم استهلاکی محاسبه نمی کنیم .

🔸۳ . دارایی که خریده ایم و مدتی استفاده شده است ولی هم اکنون استفاده نمی کنیم ، برای این مورد ۳۰% نرخ استهلاکی که برای آن در جدول ماده ۱۴۹ قانون مالیات است باید استهلاک بگیریم .

🔸۴ . دارایی که خریده ایم و استفاده می کنیم ، که مطابق جدول ماده ۱۴۹ قانون مالیات ها مستهلک می شود .

سمیرا رئیسی

من در حوزه مشاوره مالیاتی و وکالت مالیاتی مشغول به کار هستم.

مشاوره مالیاتی تا پنج دقیقه : رایگان
۱۵ دقیقه: ۵۰ هزار تومان
۳۰ دقیقه: ۱۰۰ هزار تومان
۴۵ دقیقه: ۱۵۰ هزار تومان
لایحه نویسی بر اساس موارد قانونی و دستورالعمل ها و بخشنامه ها: بین ابزار های مالی ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان.
صفر تا صد مسائل مالیاتی خود را به ما بسپارید.کلیه خدمات ما با هزینه بسیار مناسب صورت می گیرد.لطفا هزینه خدمات را با مقایسه با عدم دریافت این خدمات و مشمول شدن مالیات سنگین و جرائم مالیاتی در نظر بگیرید..
خدمات طلایی ما👇🏻
🟠مشاوره در زمینه سیستم جامع مالیاتی در سال آینده
🟠مشاوره در زمینه نحوه تنظیم اظهارنامه و چگونگی عدم شمول جرائم مالیاتی
🟠مشاوره در زمینه کسب و کار و هوش مالی و مالیاتی توسط کارشناس کسب و کار و وکیل مالیاتی
🟠مشاوره در زمینه تخفیف مالیاتی و معافیت های مالیاتی
🟠ثبت الکترونیک شکایات و اعتراضات مالیاتی،همچنین تنطیم لایحه دفاعیه قوی در هیات های حل اختلاف مالیاتی، و وکالت مالیاتی
🟠ثبت نام الکترونیکی کد اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی
🟠تهیه و تنظیم الکترونیکی صورت معاملات فصلی( ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم)
🟠تهیه و تنظیم الکترونیکی لیست حقوق کارکنان) مالیات بر حقوق)
🟠تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد سالیانه مشاغل، شرکتها و املاک و.
🟠تحریر دفاتر مالیاتی و اسناد، پلمپ دفاتر ، و حسابداری و حسابرسی
🟠ثبت نام وتنظیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده
🟠تهیه وتنظیم لیست بیمه کارکنان( بیمه تامین اجتماعی)
🟠 ثبت نام الکترونیک پروانه کسب وپرداخت حق تمبر جهت صدور و یا تمدید پروانه کسب
🟠ثبت انبارها در سامانه ابزار های مالی جامع انبارها
🟠 خدمات مشاوره و وکیل دائمی مالیاتی شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی با ارائه کد اشتراک با هزینه مناسب.

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

مدیر گروه وکلاو مشاوران مالیاتی جنوب: سمیرا رئیسی

راه های ارتباطی:

phone icon

شماره تماس همراه: 09177199603

phone icon

تلفن ثابت دفتر: 07132245434

whatsApp icon

پاسخگویی واتساپ: کلیک کنید

instagram icon

اینستاگرام: [email protected]

email icon

ایمیل: [email protected]

گروه وکلا و مشاوران مالیاتی جنوب شما را به مشاوره مالیاتی و وکالت مالیاتی دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا